Kompleksowy system ERP

Odoo to najlepsze oprogramowanie do zarządzania firmą.

Odoo to pakiet aplikacji biznesowych z otwartym źródłem, połączonych w jedno potężne i konfigurowalne oprogramowanie do zarządzania, które jest w stanie zaspokoić szeroki zakres potrzeb biznesowych.


Kompleksowość

Odoo, jako pojedyncze rozwiązanie, ma moc, aby zaspokoić wszystkie unikalne wymagania firmy. Ułatwi to pełną personalizację i automatyzację procesów biznesowych.


Łatwość integracji

Aplikacje Odoo są ze sobą w pełni zinteg​rowane. Oprócz połączenia wszystkich aplikacji na jednej platformie, integracja Odoo API może również obejmować synchronizację i automatyzację z systemami innych firm.

Personalizacja

Kod źródłowy jest dostępny dla każdego. Aplikacje Odoo można dostosować do wszelkich potrzeb biznesowych zgodnie z potrzebami branży.

 

Otwarte oprogramowanie

Dzięki mocnym technicznym fundamentom, struktura Odoo jest wyjątkowa. Zapewnia doskonałą użyteczność, która skaluje się we wszystkich aplikacjach.

iCode jest oficjalnym partnerem Odoo

Zostaliśmy oficjalnym partnerem Odoo, aby oferować najlepsze oprogramowanie dla biznesu. Nasz zespół składa się z certyfikowanych analityków biznesowych i programistów Odoo z doświadczeniem w dostosowywaniu i wdrażaniu Odoo ERP.

Nasze usługi w zakresie Odoo

Wdrożenie Odoo

Jesteśmy świadomi znaczenia udanego wdrożenia Odoo w biznesie.  

Dlatego też zwracamy szczególną uwagę na to, aby nasi analitycy biznesowi dobrze zrozumieli dokładne wymagania naszych klientów. Dla każdego z nich dopasowujemy strategię rozwoju funkcjonalności na miarę.

Nasze usługi obejmują wdrożenia w siedzibie firmy i w chmurze, a także ich pełną konfigurację.

  • Personalizacja Odoo
  • Migracja danych i przepływu pracy
  • Wdrożenie Odoo
  • Testy akceptacyjne wśród użytkowników
  • Testy
  • Dokumentacja techniczna
  • Szkolenie użytkowników

Przejście do Odoo

Pomagamy naszym klientom przejść z danej platformy do zintegrowanego środowiska Odoo. Przeprowadzamy migrację, a także odpowiednie regulacje, dostosowujemy UX / interfejs użytkownika i zapewniamy niestandardowe funkcje rozszerzające gotowy zestaw funkcji.

Jako partner Odoo, nasz zespół jest przeszkolony we wszystkich działaniach związanych z Odoo, a to pomoże firmie wykonać zadanie bez angażowania się w techniczne usterki.  Możemy pomóc firmie zaplanować migrację i przygotować się do niej z wyprzedzeniem. 

Wsparcie Odoo

Icode zapewnia kompleksowe usługi wsparcia powdrożeniowego Odoo, aby pomóc firmie utrzymywać stabilne osiągi i pozytywną akceptację użytkowników nowego oprogramowania.